Menu

Diensten

Om de gewenste verandering in de organisatie te bereiken worden de DRIVE7 diensten: Advies, Training en Coaching bij voorkeur integraal ingezet om het plan van aanpak ten uitvoer te brengen. Ter ondersteuning kan de Profile Dynamics® Drijfveren analyse worden gebruikt. Uiteraard kunnen de DRIVE7 diensten ook los van elkaar worden ingezet als een opdrachtgever daar behoefte aan heeft.

Advies

Als manager ben je niet alleen verantwoordelijk om de resultaten te behalen maar wordt je ook geacht de richting van je organisatie te bepalen waarlangs de organisatie ‘gaat lopen’. Managers hebben eerder een voorkeur voor het uitvoeren van het beleid dan het opstellen ervan. Uit ervaring bij onze opdrachtgevers is gebleken dat er de nodige waardering is voor de inzet van de deskundigheid en formats van DRIVE7 bij beleidsvraagstukken op de commerciële aandachtsgebieden.

light1

Management

 • Commerciële richting / beleid opstellen
 • Ontwikkelen/professionaliseren commerciële organisatie (analyse tot en met uitvoering)
 • Sales Leadership
 • Ondernemerschap / Leiderschap
 • Sales Management

Accountmanagement implementatie

 • (Key) Account Management
 • Klantsegmentatie – Marktbewerking – Salesproces – B2B vaardigheden
 • Accountplan / Accountsheet

Training:

Trainen als onderdeel van een totaal plan geeft het maximale rendement. Eerst moet de structuur en het proces op orde zijn die als fundament van de training dienen. Een goede training geeft deelnemers een stevige basis en een portie zelfvertrouwen in de eigen vaardigheden om nadien het geleerde te gaan toepassen in de eigen (vertrouwde) werkomgeving. Elke training is een combinatie van structuur en competenties. De DRIVE7 trainingen zijn ten alle tijden maatwerk waarbij de dagelijkse praktijk van de deelnemer het uitgangspunt vormt. Hierdoor wordt een maximale bewustwording en gedragsverandering bereikt.

De training wordt ontwikkeld vanuit de wensen, behoeften en doelstellingen van de opdrachtgever. De inhoudelijke deskundigheid op de onderwerpen van DRIVE7 staat garant voor tevreden deelnemers.

WATERDROP

Competenties:

 • Commerciële vaardigheden binnen- en buitendienst
 • Consultatieve / Adviserende sales
 • Account Management
 • Resultaat gericht onderhandelen: volgens de Harvard methode
 • Succesvolle offertes: voorstellen maken met de klantvraag als uitgangspunt
 • Maatwerk onderwerpen

Coaching:

De praktijk heeft geleerd dat coaching het meest krachtige instrument is om mensen, binnen hun business context, te begeleiden tijdens het proces van verandering. Vertrouwen in de coach is van cruciaal belang voor het resultaat. Coaching is zinvol bij:

 

Borging van een training:

Coaching is uiterst zinvol als follow up van een training. Heb niet de illusie dat een trainingsdeelnemer na het volgen van een succesvolle training eigenhandig het roer kan of wil omgooien. Als hij op zijn werkplek, in zijn eigen dagelijkse praktijk, periodiek kan terugvallen op een deskundig en vertrouwd klankbord verricht dit wonderen. Iemand die ervoor zorgt dat het recent geleerde daadwerkelijk wordt toegepast en de nieuwe structuur wordt.

Management coaching:

‘It’s lonely at the top’. Managers worden veelal geacht in staat te zijn hun team aan te sturen, te inspireren, beleid te maken en als het even kan vakinhoudelijk ook de beste te zijn. Vele managers houden voor hun omgeving/leiding de schijn op dat ze ‘in control’ zijn. Er valt een last van de schouders als ze een ervaren senior klankbord krijgen om hun managementvaardigheden mee te ontwikkelen. Geen ‘soft talk’ maar een doelgerichte business coaching met centraal daarin de manager als mens en als leidinggevende.