Menu

Profile Dynamics®

Analyse van drijfveren

Profile Dynamics® is speciaal ontwikkeld voor analyse van de drijfveren van individuele mensen, maar ook van teams. Drijfveren die bepalen hoe mensen hun werk doen, met wie ze wel en niet willen samenwerken, de soort leiderschapsstijl die ze ontwikkelen en de manier waarop ze communiceren met anderen. Het maakt duidelijk waar mensen energie van krijgen in hun werk en wat energie kost, of ze makkelijk meegaan in veranderingen of zich daartegen verzetten en hoe besluitvaardig ze zich kunnen opstellen.

PD Logo met pay of

De ontwikkeling van drijfveren en gedrag volgens Graves

De Profile Dynamics® instrumenten vinden hun oorsprong in het gedachtegoed van de Amerikaanse docent psychologie dr. Clare W. Graves. Hij onderscheidde zeven intuïtief herkenbare waardenstelsels die het denken en doen van mensen bepalen. De affiniteit die we hebben voor deze waardensystemen verschilt van mens tot mens. De zeven drijfveren en de daarmee samenhangende waarden en gedrag geven we elk aan met een eigen kleur.

spiraalmodel-nieuw

Analyse: meten is weten

Een persoonlijk scoreprofiel op de zeven kleuren wordt bepaald aan de hand van een eenvoudige vragenlijst. Op basis hiervan is persoonlijke coaching of begeleiding mogelijk en kan de consistentie binnen teams, afdelingen of bedrijven worden gemeten en getraind.

DRIVE7 is gecertificeerd consultant van Profile Dynamics®

Voor meer informatie: www.profiledynamics.nl