Menu

Werkwijze

Zodra de ‘Sense of Urgency’ is vastgesteld is het zaak dat we met het management en medewerkers de vier relevante aandachtsgebieden ( A-D) analyseren. Dit om te bepalen waar de oorzaken liggen, wat het gewenste eindresultaat moet zijn en de manier waarop dit gerealiseerd moet worden.

A: Commerciële richting:

 • In welke richting beweegt de organisatie zich?
 • Is de richting van deze tijd en creëert bestaansrecht?
 • Is dit beleid helder, realistisch en begrijpelijk?
 • Is dit beleid bij iedereen ongeacht rol en functie duidelijk?
 • Zijn er heldere en duidelijke doelen/meetpunten bepaald?

B: Management

 • Is het management in staat inhoud aan ‘de richting’ te geven?
 • Stuurt het management op beleid, kengetallen en ontwikkelingen?
 • Competenties: zakelijk, inspirerend, daadkracht, uitdagend, ondernemer?
 • Gezonde mix tussen beleid en operatie?
 • Leiderschap?

C: Inrichting en sturing salesproces

 • Is het salesproces bestuurbaar d.m.v. KPI’s en dashboards?
 • Is het klantenbestand gesegmenteerd naar belangrijkheid voor het bedrijf
 • Hoe wordt invulling gegeven aan account management?
 • Voelt de klant zich begrepen na het lezen van onze offertes?
 • Is de relevante (strategische) informatie van klanten vastgelegd?

D: Commerciële/sales organisatie

 • Zijn de salesmensen in staat onze toegevoegde waarde over te brengen
 • Zijn de competenties van Sales afgestemd op de (inkoop) situatie bij klanten?
 • Beschikt het salesteam over de juiste attitude?
 • Maken we onderscheid in transactionele en consultatieve sales?
 • Opereren de salesmensen als accountmanagers of ‘discountmanagers’?

Het plan van aanpak wordt in nauw overleg met de opdrachtgever ontworpen. De Diensten die DRIVE7 integraal inzet op de route om de beoogde resultaten te behalen bestaan uit Advies, Training en Coaching. Om inzicht in de onderliggende drijfveren van de medewerkers te krijgen kan de Profile Dynamics ® Drijfveren analyse worden gebruikt.