Inzicht in motivatie en gedrag

Waarom doen mensen zoals ze doen? Wat drijft hen? Wat motiveert hen?

De Profile Dynamics® methode geeft snel en haarscherp antwoord op deze vragen. De methode helpt om mensen te motiveren, ze meer voldoening te geven in hun werk en meer begrip voor elkaar te laten opbrengen.

Met behulp van een analyse, ontstaat een individueel, uniek profiel uitgewerkt in een persoonlijk rapport. Dit maakt duidelijk wat iemand drijft, hoe deze persoon communiceert, samenwerkt en waar hij/zij energie van krijgt. Dit geeft een geweldig inzicht voor ontwikkeling en groei.

De Profile Dynamics® instrumenten zijn het resultaat van wetenschappelijk onderzoek door de Amerikaanse hoogleraar en docent psychologie dr. Clare W. Graves, die hiervoor duizenden mensen interviewde. Hij onderscheidde zeven intuïtief herkenbare waardenstelsels die het denken en doen van mensen bepalen. De affiniteit die we hebben voor deze waardensystemen verschilt van mens tot mens. De zeven drijfveren en de daarmee samenhangende waarden en gedrag hebben elk een eigen kleur gekregen om ze te duiden.

De Profile Dynamics® analyse
Via een digitale vragenlijst wordt de analyse ingevuld. Elk mens is (gelukkig) anders, dus geen profiel is gelijk; er is geen goed of fout. Een andere grote kracht van het systeem is de herkenbaarheid van de uitkomsten in het persoonlijke rapport.

Al snel leiden de Profile Dynamics® kleuren een eigen leven binnen de organisatie waardoor gedrag van de ander ineens bespreekbaar wordt zonder confronterend te zijn. Een grote stap voorwaarts.

DRIVE7 heeft jarenlange ervaring met de Profile Dynamics® methodiek. Het systeem werd met succes toegepast bij een breed scala van bedrijven. Zowel leidinggevenden als medewerkers waren enthousiast over de resultaten.

Meer informatie over Profile Dynamics® vindt je op www.profiledynamics.nl